Regeling dienstverlening aan huis

De regeling
Onder de regeling dienstverlening aan huis vallen personen die doorgaans op maximaal drie dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.

Wat in de praktijk bekend staat als de ‘regeling dienstverlening aan huis’ bestaat in feite uit een aantal uitzonderingen op de publiekrechtelijke en civielrechtelijke plichten die aan werkgevers worden opgelegd. Als je wilt weten op welke regelgevingen de uitzonderingen betrekking hebben, dan kan je de site van de rijksoverheid m.b.t. ‘regeling dienstverlening aan huis’, www.rijksoverheid.nl/onderwerp/dienstverlening-aan-huis, raadplegen.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling dienstverlening aan huis, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

● Het gaat om huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis.
● De opdrachtgever is particulier.
● De student is particulier.
● De student werkt niet meer dan 3 dagen per week bij dezelfde opdrachtgever, ongeacht het aantal uren dat er per dag wordt gewerkt.
● De student mag wel meer dan 3 dagen per week werk aannemen, zolang het maar bij verschillende opdrachtgevers plaatsvindt.

De werkzaamheden die vallen onder de regeling dienstverlening aan huis:

● Schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen.
● Onderhouden van de tuin.
● Oppassen op de kinderen.
● Uitlaten van de hond.
● Klusjes zoals boodschappen doen en ophalen van medicijnen.
● Uitvoeren van klein onderhoud aan de woning.
● Werken als privéchauffeur.
● Persoonlijk en/of medische verzorging

Krijg je een aanvraag voor werk dat niet in de bovenstaande rij staat? Overleg het dan met een ervaren collega of de aanvraag binnen de regeling valt. Het werk hoeft niet in en om de woning uitgevoerd te worden, het kan ook plaatsvinden bij de student thuis (oppassen op kind/hond) of op een tijdelijk adres.