Wie zijn wij?
Wij zijn Hulpstudent, een bemiddelingsbureau gevestigd aan de Barbizonlaan 104, 2908 ME te Capelle aan den IJssel. Onze dienstverlening bestaat uit de bemiddeling tussen particulieren en studenten. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de bovenstaande dienst te kunnen uitvoeren. Daarbij maken wij gebruik van MatchIT, ons softwaresysteem, hierin worden deze gegevens veilig opgeslagen.

Hoe komen we aan je persoonsgegevens als particulier of student?
1) Je schrijft je in op via onze website en laat zo je gegevens achter;
2) Je meldt je aan om gebruik te maken van onze dienstverlening;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
1) Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
2) NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en bankrekeningnummer (bij de student);
3) Gegevens van jou als particulier of als student die jij zelf invult;

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
1) Om je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten;
2) Om je vacatures of beschikbare kandidaten te kunnen mailen die passen bij je wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt zowel geautomatiseerd als door één van onze werknemers;
3) Om je interessante commerciële acties te kunnen mailen;
4) In verband met de bemiddeling naar een nieuwe baan;
5) Wij willen met je gegevens beoordelen of we de juiste match maken;
6) T.b.v. interne controles, audits en certificeringen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Zodra je bent ingeschreven bewaren wij je inschrijfgegevens 7 jaar na het eerste contact dat we met elkaar hebben gehad. Na deze periode zal je van ons een mail krijgen waarin we aangeven dat je nog steeds staat ingeschreven bij ons. En tevens vragen wij je of we je gegevens weer mogen bewaren t.b.v. onze dienstverlening. In deze mail kan je simpel aangeven of we je gegevens mogen bewaren of dat we ze moeten verwijderen. Uiteraard is het mogelijk om je gegevens eerder te laten verwijderen. Stuur een mail naar info@hulpstudent.nl waarin je aangeeft dat je persoonsgegevens definitief verwijderd moeten worden, dan regelen wij de rest en krijg je van ons een bevestiging zodra dit is gebeurd.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
1) Met studenten die passen op 1 van jouw vacatures;
2) Met klanten die een vacature hebben die passen bij jouw wensen;
3) Ons softwaresysteem MatchIT waar wij de persoonsgegevens opslaan;
4) Aan instanties waarbij wij verplicht zijn middels bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’.

Jouw rechten en transparantie
1) Je hebt recht op inzage op de persoonsgegevens die wij van je hebben;
2) Recht op correctie als je gegevens niet juist of actueel zijn;
3) Recht op verwijdering, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen;
4) Recht op overdraagbaarheid van je gegevens, ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit betekent dat je recht hebt om je persoonsgegevens te ontvangen die wij hebben van jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hulpstudent maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een stukje code dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Met cookies worden er geen persoonsgegevens achterhaalt of opgeslagen.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
1) Zodat we informatie kunnen verstrekken over onze dienstverlening;
2) Zodat we aanbiedingen kunnen doen;
3) Zodat we kandidaten/vacatures kunnen voorstellen;

Beveiliging
Je persoonsgegevens zijn beveiligd binnen onze software systeem (MatchIT).
Dit systeem is alleen toegankelijk voor geautoriseerde collega’s die toegang hebben tot je gegevens.
Hulpstudent doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Met MatchIT zijn wij overeengekomen middels een verwerkingsovereenkomst dat zij ook de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Datalek melden
Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Bij een beveiligingsincident moet je bijvoorbeeld denken aan het kwijtraken van een USB-stick, de diefstal van een laptop of aan een inbraak door een hacker.
Maar niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek. Er is sprake van een datalek als er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als je onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs kunt uitsluiten. Als alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. U hoeft dan geen melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Wil je een datalek melden bij Hulpstudent dan graag een mail sturen naar info@hulpstudent.nl met als onderwerp ‘Datalek melden’ en in de mail;
1) Je voornaam
2) Je achternaam
3) Omschrijving situatie
4) En indien we contact met je mogen opnemen, graag je mailadres en telefoonnummer

Wil je een datalek melden bij Autoriteit Persoonsgegevens,dan kan je klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

Wijzigingen
Hulpstudent kan het privacy statement wijzigen en aanvullen indien zij dat nodig acht. Op onze website kan je altijd het meest actuele Privacy statement vinden. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy statement te raadplegen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over ons privacy statement of over de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kan je een mail sturen naar info@hulpstudent.nl of bellen 06.36.24.96.06. Y.V. Dettingmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Hulpstudent. Wil je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens dan kan je klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/