Hulpstudent hanteert een minimale afname van 3 uur per losse opdracht of vanaf 2 uur voor terugkerende opdrachten.