Corona maatregelen voor klanten en studenten

Het coronavirus brengt voor iedereen veel onzekerheid mee. Maar juist in deze moeilijke en vervelende tijd moeten we er zijn voor een ieder.

Gezien wij met verschillende studenten en diverse particulieren werken, vinden wij het belangrijk om de maatregelen vanuit Hulpstudent nog extra te benadrukken. Wij willen de studenten en huishoudens die geen symptomen laten zien, niet benadelen. Wij verwachten dan ook dat jullie samen tot een verantwoordelijke beslissing komen.

Wij zullen onze dienstverlening niet stoppen maar begrijpen het uiteraard als u, als klant zijnde , de werkzaamheden van de Hulpstudent wilt pauzeren. Als dit het geval is, horen wij dit graag van jullie.

Advies vanuit Hulpstudent.nl!

Zoals eerder aangegeven,  stoppen wij niet met de dienstverlening maar hadden wij wel al wat veiligheidschecks ingebouwd. Onze selectie naar de studenten werd uitgebreid met onder andere hun reishistorie en bij elke mogelijke bemiddeling zullen wij de nodige stappen ondernemen om zo zeker mogelijk te zijn dat beide partijen gezond zijn en elkaar niet kunnen aansteken. Studenten en klanten die dus enige symptomen laten zien, zullen wij niet bemiddelen totdat het RIVM het weer toelaat.

Deze veiligheidschecks hebben wij uitgebreid met een ‘mondkapjesplicht’ (oftewel een sterk advies). Wij vragen de studenten om te alle tijden een mondkapje te dragen. Dit zal vanaf de eerste kennismaking het geval zijn. Uiteraard mogen de klant en de Hulpstudent hier hun eigen draai aan geven. Gezien onze positie als bemiddelingsbureau kunnen wij partijen niet ‘verplichten’ bepaalde stappen te ondernemen.

Wij volgen de richtlijnen vanuit het kabinet, het RIVM en de GGD. Wij verwachten dat onze klanten en studenten dit ook doen. Mocht je vragen hebben rondom het coronavirus (COVID-19) dan kun je terecht op de website van het RIVM. Op deze website staan alle vragen en antwoorden over het virus. Het landelijke telefoonnummer voor vragen over het coronavirus is 0800-1351.

Tips & Tricks

  • mondkapjes gebruiken (studenten)
  • handschoenen gebruiken bij het schoonmaken (studenten)
  • Tijdens het schoonmaken of andere klus, in een andere ruimte zitten (klanten)
  • Digitale kennismaking
  • Werkafspraken inplannen wanneer de klant afwezig is
  • Vermijd het ov en reis zoveel mogelijk te voet of met de fiets/scooter (studenten)